świadczenia

Rezerwy emerytalne - wszystko co warto wiedzieć o tworzeniu i rozliczaniu

odprawy emerytalne
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com
Pod pojęciem rezerw przepis o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, jakich termin wymagalności nie jest pewien.


Firmy zobligowane są regulacjami bilansowymi do zrealizowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wypływających z obowiązku przeprowadzenia, połączonych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym również świadczeń emerytalnych, których kwotę możemy ocenić w sposób pewny, mimo iż data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Wyliczenie zapasów na świadczenia robotnicze przeprowadzają firmy w zgodzie z nowelizacją Dziennika Przepisów Ministra Finansów

dokument
Source: pixabay
System rozliczeń w ramach zasobów na rozmaite świadczenia pracownicze w każdym przedsiębiorstwie jest zależny od nowelizacji Krajowych Standardów Rachunkowości nr. 6, który pracuje w oparciu o Dziennik Praw Ministerstwa Finansów. Wykonuje on rozliczenia zasobów, okresowego rozliczenia kosztów czy też warunkowych wierzytelności. Kalkulator rezerw świadczeń bierze pod uwagę kilka kluczowych spraw, żeby obliczyć zgodne z prawem świadczenie robotnicze. Do wyliczenia zasobów brana jest pod uwagę płeć robotnika oraz wiek na dzień rozliczeniowy.

Jak można się pozbyć odpadków w zgodzie z ekologią?

Bloki mieszkalne
Author: Hans Kreul
Source: http://www.flickr.com
Ustawa o utrzymaniu schludności oraz porządku mówi, iż każda gmina jest odpowiedzialna za zorganizowanie dla własnych mieszkańców selektywnego nagromadzania oraz pozbywania się odpadów.

Praca w delegacji. Koniecznie sprawdź!

praca w firmie
Author: MBWA PR
Source: http://www.flickr.com
Zgodnie z art. 151 kodeksu pracy, pracą w terminach nadliczbowych będzie praca realizowana ponad obowiązujące pracobiorcę normy czasu zatrudnienia, a także praca wykonywana ponad przedłużony dzienny wymiar czasu pracy, wypływający z obowiązującego pracownika systemu jak też rozkładu czasu pracy.

Kim jest notariusz, które okazują się być jego obowiązki i czego można od niego oczekiwać?

samolot
Source: flickr.com
Wielu z nas natrafia kiedyś na taką sytuację, w której jest nabywcą jakiegoś spadku. Czasami chodzi o jakieś gospodarstwo "po dziadkach", czasem o specyficzny "prezent" z okazji np. ślubu.

Pages

Subscribe to RSS - świadczenia