roszczenia

Co robić, kiedy otrzymamy informacje o nakazie zapłaty? Jak możemy wtedy reagować?

dokument do podpisania
Author: 24oranges.nl
Source: http://www.flickr.com
W jakiej sytuacji możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co możemy uczynić, gdy nakaz będzie wydany przeciw nam? Jakie mamy możliwość w takiej sytuacji oraz na czym to właściwie polega? Czym w ogóle jest nakaz zapłaty? W sądownictwie w dużej liczbie spraw o roszczenia pieniężne sądy cywilne orzekają nakaz zapłaty. Takiego decyzji nie powinniśmy jednakże wiązać z klasycznym postępowaniem sądowym.
Subscribe to RSS - roszczenia