ADR

Przewóz oraz magazynowanie materiałów wybuchowych

cysterna na drodze
Author: Barry Lewis
Source: http://www.flickr.com
Każda działalność gospodarcza wymaga wykorzystywania prądu. Nośników prądu jest oczywiście wiele. Zacząwszy od - ponoć - polskiego skarbu węgla, aż po różnego rodzaju wtórne ropy naftowej.
Subscribe to RSS - ADR