rachunkowości

Rezerwy emerytalne - wszystko co warto wiedzieć o tworzeniu i rozliczaniu

odprawy emerytalne
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com
Pod pojęciem rezerw rozporządzenie o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, których termin wymagalności nie będzie pewien.


Przedsiębiorstwa zobligowane są rozporządzeniami bilansowymi do dokonania biernych rozrachunków międzyokresowych wydatków w wielkości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonania, powiązanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym także świadczeń emerytalnych, których kwotę możemy oszacować w sposób wiarygodny, mimo iż data powstania zobowiązania nie jest dotąd znana.

Wybór biura rachunkowego – kwestia nadrzędna

serwisy
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Często w niektórych momentach potrzebna może okazać się pomoc biura rachunkowego i księgowej, która odpowiednio zajmie się finansami i wspomoże w uporaniu się z problemami.
Subscribe to RSS - rachunkowości