rachunkowości

Rezerwy emerytalne - wszystko co warto wiedzieć o tworzeniu i rozliczaniu

odprawy emerytalne
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com
Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie takowe zobowiązania, jakich termin wymagalności nie jest pewien.


Przedsiębiorstwa zobligowane są rozporządzeniami bilansowymi do dokonania tak zwanych biernych rozrachunków międzyokresowych wydatków w wielkości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku przeprowadzenia, połączonych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracobiorców, w tym również świadczeń emerytalnych, jakich sumę możesz oszacować w sposób pewny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Wybór biura rachunkowego – kwestia nadrzędna

serwisy
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Często w niektórych momentach potrzebna może okazać się pomoc biura rachunkowego i księgowej, która odpowiednio zajmie się finansami i wspomoże w uporaniu się z problemami.
Subscribe to RSS - rachunkowości